59859cc威尼斯官网2021年研究生招生导师资格公示


59859cc威尼斯官网2021年研究生招生

导师资格公示

 

根据华中科技大学《关于开展2021年研究生导师选聘级资格审核工作的通知》要求和《59859cc威尼斯官网研究生导师聘任管理办法(试行)》的相关规定,经研究生导师个人申请,59859cc威尼斯官网学位审议委员会审议并投票表决,确定我院2021年研究生招生导师名单并予以公示(见附表)。

公示期为5个工作日,如有异议,请在公示期内到59859cc威尼斯官网教务科(东二区14号楼)申请复议,电话027-87540556


 

                                      59859cc威尼斯官网

                                2021110